Multimedia Positief Coachen

De tune van het Positief Coachen Programma is ‘Harder, Better, Faster, Stronger’. Je wilt dat jouw team fanatieker, beter, sneller en sterker is. Logisch! Soms schiet je daar in door als het even tegen zit. Bijvoorbeeld door negatieve feedback te geven. En veel negatieve feedback leidt uiteindelijk tot verslechtering van prestaties, verminderde motivatie, verminderd zelfvertrouwen en een slechtere verstandhouding tussen coach en sporter. En dat wil je natuurlijk niet! Je bereikt veel meer als jonge spelers plezier en zelfvertrouwen hebben. Dat is de essentie van het Positief Coachen Programma. Door de tools van het Positief Coachen Programma toe te passen, kunnen trainers, coaches en team(bege-)leiders zorgen dat jonge kinderen ook op langere termijn het plezier in het sporten behouden en met zelfvertrouwen blijven sporten. Daardoor ontwikkelen (jonge) spelers zich bovendien beter, waardoor zij (op termijn) fanatieker, beter, sneller en sterker zijn! Harder, Better, Faster, Stronger door het Positief Coachen Programma dus!
Download de tune.

Drie video’s van de campagne Sportiviteit en Respect. Deel 1 is gericht op de trainer, deel 2 is bedoeld voor de coach en deel 3 is gericht op ouders.

Video ‘Pietertje-effect’ uit het Positief Coachen Programma. Als Pietertje niet in staat is (kennen/ kunnen) om een taak uit te voeren, bereik je als coach met stimulering en ondersteuning en zelfs met doelen stellen juist het tegenovergestelde: Pietertje krijgt telkens bevestigd dat hij de taak niet kán uitvoeren en zijn motivatie om de taak te willen leren zal alleen maar afnemen (‘ik leer het toch niet…’ zegt Pietertje). Ook het onschuldig klinkende woord ‘Jammer’ uit de mond van de coach, zal niet bijdragen aan het zelfvertrouwen en plezier van Pietertje…

Video ‘Eén extra graad’ uit de programmamodule TeamUp. Briljant concept van Give More Media over de prestatiereserve van mensen. Eén extra graad maakt het verschil tussen een goede inspanning en een geweldige prestatie. Video (Engels) en poster (Nederlands) kunnen een prachtig startpunt zijn voor een ‘kick-off’ met jeugdspelers of de ‘uitsmijter’ na een training van het Positief Coachen Programma. Download de poster.

“Top 9 “Must Haves” For Kids In Sports To Be Successful”. Geweldige video van Graig Sigl over de 9 factoren die bijdragen aan het plezier en zelfvertrouwen van spelers: Aanmoediging van ouders en coaches, Het gaat niet om winnen!, Goede voeding en Voldoende Rust, Vriendschap en acceptatie in het team, Waarderen van ieders mening, Kwaliteit van sportcoaching, Mentale weerbaarheid ontwikkelen, Het belang van het kind voorop stellen en verdedigen. Video kan een prachtig referentiepunt zijn om met de deelnemers een eigen video op te nemen over de besproken tools in het lesprogramma ‘Plezier en zelfvertrouwen’ van het Positief Coachen Programma!

TEDx lezing van Jim Thompson – oprichter van Positive Coaching Alliance. Jim vertelt over het ontstaan van het Positive Coaching Program en over zijn organisatie Positive Coaching Alliance. De inhoud van het Positief Coachen Programma van Stichting Jeugdsport baseert zich voor een belangrijk deel op het Positive Coaching Program van Jim Thompson. Een ‘must’ (dus) voor trainers die het Positief Coachen Programma willen geven binnen hun vereniging (al zal het kwartiertje met Jim Thompson voor sommigen een lange zit zijn..).