Stichting Onderzoek en Ontwikkeling Jeugdsport i.o. – kortweg Stichting Jeugdsport – verklaart het navolgende:

Geen van de bij de Stichting betrokken personen ontvangt een vergoeding voor de werkzaamheden voor de Stichting of maakt (mede) zijn beroep of bedrijf van activiteiten die in het verlengde van de doelstelling of activiteiten van de Stichting liggen. De bij de Stichting betrokken personen zijn transparant en integer en houden zich aan de wet ondermeer inzake auteurs- en publicatierechten. Indien een auteur dan wel rechthebbende delen van de content op de website van de Stichting herkent, verzoeken wij u contact op te nemen met de Stichting via info@jeugdsport.info. Indien u alsnog geen toestemming verleent, dan worden delen van de content direct verwijderd.

De op de website getoonde informatie is door de bij de Stichting betrokken personen met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven ter zake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden. De Stichting en de bij de Stichting betrokken personen geven geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud of adviezen op deze website. Aan de inhoud kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer, waardoor de inhoud van deze disclaimer op u van toepassing is.

Sportverenigingen kunnen gratis alle (les)materialen, tools en overige informatie op deze website gebruiken en verspreiden onder de volgende voorwaarde. In/op alle (les)materialen, tools en overige informatie van Stichting Jeugdsport dient het volgende duidelijk te zijn vermeld: Copyright © Stichting Jeugdsport of anders aangegeven | Alle rechten voorbehouden. Indien hierover onduidelijkheden of vragen zijn, neemt u dan contact op met de Stichting: info@jeugdsport.info